Svensk forskning visar upp sig i Bryssel

Klimat-,miljö- och hälsoforskning är ämnen som avhandlas då Eu/Fou-rådet arrangerar Views on Research and Innovation för EU:s politiker och tjänstemän. Andra frågor som tas upp är hur forskningen ska organiseras och hur innovationer ska stimuleras.

Under våren och hösten 2004 anordnar Eu/Fou-rådet tillsammans med svenska forskningsfinansiärer en seminarieserie i Bryssel. Tanken är att dels visa på forskningsområden där svensk forskning ligger i den internationella frontlinjen, dels visa på områden som kan vara aktuella inför det sjätte ramprogrammet.

Två av de nio seminarierna står Vetenskapsrådet för. Det första av dessa, Genderspecific health issues, ägde rum i slutet av april.

– Hittills har gensvaret varit över förväntan säger Gunnar Sandberg, chef vid Brysselkontoret. Seminarierna har lockat en stor publik och de efterföljande debatterna har visat att ämnena engagerar, men också att Sverige ligger långt framme inom många områden.

Nästa seminarium som arrangeras av Vetenskapsrådet handlar om Europas arbetsmarknad och berör arbete, integration och medborgarskap. Alla seminarier avslutas med en konsert arrangerad av Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.