Fler än 5 400 ansökningar inför nästa år

5 444 ansökningar om medel till forskning har kommit in till Vetenskapsrådet i årets stora ansökningsomgång. 260 av dessa ansökningar gäller satsningen på starka forskningsmiljöer.

Alla ansökningar gäller forskning med start nästa år, 2005. Sammanlagt kommer över två miljarder kronor att delas ut från och med nästa år och tre till fyra år framåt.

Beredningsarbetet – som involverar mer än 400 forskare varav många är utländska experter – har redan startat. Under november tas beslut om vilka forskare och projekt som får medel.

Ansökningarnas fördelning
(förra årets siffra inom parentes)
• Humaniora och samhällsvetenskap: 992 (944)
• Medicin: 1 301 (1 300)
• Natur- och teknikvetenskap: 2 475 (2 092)
• Utbildningsvetenskap: 316 (271)
• Longitudinella ansökningar: 25 (40)
• Dyrbar utrustning: 76 (70)
• Starka forskningsmiljöer: 260*

(Siffrorna kan komma att ändras något.)

*Starka forskningsmiljöer är en ny utlysning från och med i år, där högst tio ansökningar kommer att beviljas.