Journalister och forskare möter varandra på nätet

– Finns det någon svensk fredsforskare eller teolog som studerat begreppet altruism?
– Jag ska göra ett radioinslag om myggor, finns det några experter på området?
– Vilka forskare kan uttala sig om den svenska adeln och dess historia?

Expertsvar, Vetenskapsrådets nationella frågeservice för journalister, får in mängder av frågor av alla möjliga slag. Frågorna skickas ut till Expertsvars kontaktpersoner vid universitet, högskolor och forskande myndigheter. Dessa förmedlar sedan namn på experter som kan tänkas ha kunskaper på området.

Just frågorna ovan fick svar från informationsenhet vid Lunds universitet, som under förra året besvarade nära 230 frågor. Totalt fick ExpertSvar under fjolåret in närmare 1 600 frågor, som besvarades med minst ett svar vardera. Det blir sedan den frågeställande journalistens sak att ta kontakt med de forskare han eller hon fått tips om.

– Det är en utmärkt service, tycker Lotta Lannebo som bland annat arbetat med TV-programmet Hjärnkontoret och på UR.

Hon har haft användning för många av de tips hon fått, och bland annat talat med Expertsvars-förmedlade lundaforskare om energisystem, kartornas historia, nanoteknik och historiska rädslor.

En enkät förra året bland Expertsvars över 3 000 registrerade journalister visar att de flesta är mycket nöjda med denna nationella mediatjänst. Det enda man önskar sig är större snabbhet. Här kolliderar journalisternas korta deadlines med informationsenheternas arbetsbelastning och forskarnas upptagenhet och längre tidsperspektiv.

Publicera pressmeddelanden
På Expertsvars hemsida, www.expertsvar.nu, finns plats för intressenterna – alla landets universitet och merparten av högskolorna och de statliga forskningsinstituten – att lägga ut pressmeddelanden. Det innebär en ytterligare kanal för pressmeddelanden, förutom de traditionella vägarna med riktade utskick och den egna webbplatsen. I och med att Expertsvars hemsida är sammanlänkad med webbplatsen forskning.se (se artikeln här intill) når pressmeddelandena även allmänheten.

Men Expertsvar är också en väg för de svenska universiteten att nå internationella vetenskapsjournalister. Vetenskapsrådet har slutit avtal både med europeiska AlphaGalileo, www.alphagalileo.org, och den amerikanska vetenskapsorganisationen AAAS’ nyhetstjänst EurekAlert, www.eurekalert.org. Svenska forskningsnyheter av internationellt intresse översätts och publiceras numera på båda dessa webbplatser, och har sedan samarbetet inleddes blivit lästa cirka 50 000 gånger av vetenskapsjournalister från hela världen.

God internationell respons
– Vi blev alldeles överväldigade av responsen! säger Aftab Jasir, forskare i medicinsk mikrobiologi vid Lunds universitet. Hon, kollegan Claes Schalén och professorn i klinisk kemi, Anders Grubb berättade i ett pressmeddelande i december förra året om sitt fynd av ett ämne som kan bita på antibiotikaresistenta bakterier.

Statistiken visar att den engelska versionen av detta pressmeddelande bara på en dag lästes av cirka 190 internationella vetenskapsjournalister på EurekAlert. Den var också ett av de mest lästa svenska pressmeddelandena på AlphaGalileo under hösten. Via dessa nyhetsförmedlingar hamnade nyheten i tryckta media och på en lång rad webbplatser. I höst kommer dessutom en engelsk ingång till Expertsvar.

– Att nå ut internationellt är något vi diskuterat vid universitet och högskolor i alla år, säger Tina Zethraeus, projektledare för ExpertSvar. Nu har vi gjort allvar av det.