Klartecken för svenskledd polarexpedition vid Arktis

Den 7 augusti är det äntligen dags för polarexpeditionen ACEX att ge sig i kast med uppgiften att ta upp sediment från branten av Lomonosovryggen, på cirka 1 000 meters vattendjup. En av forskningsledarna är Jan Backman från Stockholms universitet.

Sediment på havsbotten i Ishavet vid Arktis kan visa hur klimatet i Arktis förändrats under de senaste 45-55 miljoner åren. Därmed kan det ge svar på varför jorden gått från ett varmt till ett kallt klimat – för 45-55 miljoner år sedan fanns nämligen ingen is i Arktis. Indikationer om att det blivit varmare i Arktis de senaste decennierna, gör studierna högst relevanta för dagens klimatproblematik.

I armadan ingår ett borrfartyg och två isbrytare, varav en svensk, som ska hålla borta is från borrfartyget. Expeditionen är den första inom ramen för det internationella oceanborrningsprogrammet IODP, där Europa deltar genom konsortiet ECORD. Sverige är med i ECORD via Vetenskapsrådet.

I Forska nr 1 2003 berättade geologen Jan Backman om planerna för expeditionen. Då var det ännu osäkert om den skulle bli av.