Politiker vill ha kunskapsöversikter

Att fler och tätare kontakter mellan forskare och politiker behövs, det var något man enades om under Forskningen Dag i riksdagen den 4 mars. När riksdagsledamöterna mötte forskare och forskningsfinansiärer fördes många konkreta önskemål fram om kunskapsöversikter och nya fora för kunskaps- och åsiktsutbyte.

Plenardebatter om EU:s utvidgning och samspelet mellan forskning och politik avlöstes av utskottsutfrågningar och mingellunch. Föredragen handlade om GMO, mutor och korruption, skatter och arbetsliv, transporter och kultur, stamceller och kreativitet. Initiativet till denna Forskningens Dag hade tagits av talmannen Björn von Sydow, som fick ta emot lovord för idén från alla håll.

Enigheten var stor om att detta var ett initiativ som ska följas av andra. Från podiet i plenarsalen lovade Vetenskapsrådets generaldirektör Pär Omling att pröva om man kan skapa en kontaktservice, modell ”ExpertSvar” för politiker.

Miljö- och jordbruksutskottet ordförande Catharina Elmsäter-Svärd vittnade om täta informationsträffar med bland andra forskare från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Hon underströk att relationerna måste vara långsiktiga och inte minst uppriktiga:

– Det är viktigt att vi politiker får ta del av även de obekväma sanningarna!

Varför satsas inte mer på att ta fram kunskapsöversikter och sammanställningar av den forskning som gjorts på ett område, undrade några riksdagsledamöter. Formas huvudsekreterare Lisa Sennerby Forsse tog snabbt upp tråden:

– Kvalificerade kunskapsöversikter skulle ha ett stort värde som underlag för politiska beslut! Men det är viktigt att sådana analyser görs av etablerade forskare som har ett nätverk och en internationell överblick. I dag finns många hinder för att framställa kvalificerade kunskapsöversikter. Forskarnas tidsbrist är kanske det största. Andra hinder är brist på medel och oklarhet om vilket meritvärde en sådan produktion har.

– Vi behöver fortsätta diskussionen med politikerna om vilket behov samhället har av kunskapsöversikter och hur vi kan svara mot det. Ett annat intressant exempel på hur forskare kan förse samhället med kunskap är IPCC, en internationell panel av klimatforskare som tar fram vetenskapligt beslutsunderlag och gör framtidsprognoser, framhöll Lisa Sennerby Forsse.